<p>МЕТАТРОН</p>

МЕТАТРОН - Диагностичен апарат за цялостна информационна картина на здравословното състояние на организма

Диагностиката с апарата „МЕТАТРОН” дава пълна информация за здравословното състояние на организма, на всеки един орган и система.

Изследването обхваща:

v Храносмилателна система;

v Дихателна система;

v Репродуктивна система;

v Кръвотворна система;

v Костно-ставен апарат;

v Нервно-мускулна система;

v Централна и периферна нервна система;

v Слухов апарат;

v Очи;

v Зъби;

v Кожа;

v Жлези с вътрешна секреция (щитовидна жлеза, хипофиза, панкреас, надбъбречни жлези и т.н.).


Функционирането на този апарат е базирано на принципите на електромагнитното поле. В основата на работа на апарата е залегнал принципът, че клетките, тъканите и органите притежават определени биоелектрични характеристики. Експериментално е доказано, че при патологични процеси (болестно състояние) тези характеристики се изменят.

По време на изследването „МЕТАТРОН” прави запис на електромагнитното излъчване на мозъка ни, който съдържа информация за всяка клетка на всички наши органи и системи. Апаратът засича патологичните изменения в тъканите и костите ни, като ги сравнява с предварително записана еталонна информация на нормално функциониращи клетки и показва най-близкия патологичен процес или тенденцията към неговото възникване в нашия организъм.

Научете повече