Условия за ползване

Всички текстове и изображения, публикувани в www.naturalenergy.bg, са подготвени на база информационни материали на фирма Aqua Source Algae Group Plc., както и други източници.

Информацията, която намирате тук, е предназначена да обогати познанията ви за здравето, природата и здравословния начин на живот. Помага за изграждане на отговорно и модерно отношение към собственото здраве.

Информацията в този сайт е насочена към подобряване на профилактиката на здравето и допълване на лечение при заболяване. Продуктите на Natural Energy BG са изцяло естествени суперхрани, дар от Природата, и оказват благоприятно въздействие върху човешкия организъм. Те не са лекарствени средства.

При използване изцяло или частично на материали от www.naturalenergy.bg е задължително ясно текстово обозначаване на името на сайта и посочване на линк към него, както и разрешение от страна на “Natural Energy BG” Ltd!

Използването на материали, изцяло или частично от сайта, без да е ясно обозначено името на сайта и без да има линк към него и без разрешение на “Natural Energy BG” Ltd е забранено и е под закрила на “Закона за авторското право и сродните им права“.

Анонимността на предоставената от Вас лична информация при свързване с нас, абониране за бюлетин или регистрация като дистрибутор ще бъде гарантирана според етичните норми и изискванията регламентирани от “Закона за защита на личните данни”.

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните, през Уебсайта информационни услуги и ресурси.

“Материали”, са всеки поместен в сайта: текст, изображение, статия или друга информация или файл.

“Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.


Екипът на Natural Energy.bg